Myomy

Myomy jsou kulovité uzly složené ze svalových buněk dělohy. Mohou být různě veliké, různě početné a také různě uložené ve vztahu k dutině děložní. Více než 70 % žen ve fertilním věku má nějaký, byť drobný myom, ale pouze 20 % těchto žen řeší v průběhu života nějaký problém vztažený k myomům.

Jaké obtíže mohou myomy způsobovat?

  • Pokud jsou myomy uloženy blízko sliznice dutiny děložní, mohou způsobovat silnější, delší a nepravidelné krvácení.
  • Někdy v myomech dochází ke změnám, které jsou provázeny bolestmi podbřišku, často ve vztahu k menstruačnímu cyklu.
  • Pokud jsou myomy větší, mohou tlačit na okolní orgány – močový měchýř či střevo.
  • Při nepříznivé poloze myomů může být ovlivněna schopnost ženy otěhotnět a udržet těhotenství.
  • V extrémních případech mohou zvětšovat objem břicha

Je ale také pravda, že i mnohočetné velké myomy nemusí způsobovat žádné obtíže. Vlivem poklesu hladin hormonů se myomy zpravidla po menopauze zmenšují. Existuje malé nebezpečí (méně než 1 %), že se v myomu začne vyvíjet nádorové onemocnění (sarkom). Myom, který nápadně rychle roste, je potřeba odstranit a tkáň vyšetřit. Naštěstí jsou myomy zpravidla dobře přístupné vyšetřením ultrazvukem skrze pochvu. V případě nejistoty nám pomůže magnetická resonance (MRI) nebo počítačová tomografie (CT).

  • Pokud jsou myomy uloženy blízko sliznice dutiny děložní, mohou způsobovat silnější, delší a nepravidelné krvácení.
  • Někdy v myomech dochází ke změnám, které jsou provázeny bolestmi podbřišku, často ve vztahu k menstruačnímu cyklu.
  • Pokud jsou myomy větší, mohou tlačit na okolní orgány – močový měchýř či střevo.
  • Při nepříznivé poloze myomů může být ovlivněna schopnost ženy otěhotnět a udržet těhotenství.
  • V extrémních případech mohou zvětšovat objem břicha

Je ale také pravda, že i mnohočetné velké myomy nemusí způsobovat žádné obtíže. Vlivem poklesu hladin hormonů se myomy zpravidla po menopauze zmenšují. Existuje malé nebezpečí (méně než 1 %), že se v myomu začne vyvíjet nádorové onemocnění (sarkom). Myom, který nápadně rychle roste, je potřeba odstranit a tkáň vyšetřit. Naštěstí jsou myomy zpravidla dobře přístupné vyšetřením ultrazvukem skrze pochvu. V případě nejistoty nám pomůže magnetická resonance (MRI) nebo počítačová tomografie (CT).

Jaké máme možnosti při léčbě myomů?

Obecně platí, že myomy léčíme tehdy, pokud způsobují ženě obtíže. Myomy asymptomatické, tedy takové, které obtíže nezpůsobují, pouze preventivně sledujeme.

Farmakologické myomy mají receptory na hormon progesteron. Při použití blokátorů (GnRH-Analoga) dochází k zastavení růstu a zmenšování uzlů. V současné době je k léčbě používán Ulipristalacetát, který patří do skupiny selektivních modulátorů progesteronového receptoru (SPRM). Léčbu podáváme při dobré snášenlivosti 3-6 měsíců. Dochází také k rychlé zástavě menstruačního krvácení, takže se ženy mohou zotavit z anémie a doplnit zásoby železa.

Embolizace: cílené ucpání přívodné arterie pod CT kontrolou. Následkem je odumření tkáně myomu a jeho nahrazení jizvou.

Operační: podle velikosti a polohy myomů používáme endoskopii (skrze dutinu dělohy hysteroskopii, nebo skrze dutinu břišní laparoskopii). Při velkém nálezu někdy musíme použít klasickou metodu s otevřením dutiny břišní. Pokud je žena ve fertilním věku a nevylučuje do budoucna graviditu, snažíme se odstranit jen myomatózní uzly a okolní tkáň chirurgicky sešít tak, aby mohla do budoucna posloužit v graviditě. Pokud již žena není ve fertilním věku, je možné zvážit odstranění celé dělohy.

Obecně platí, že myomy léčíme tehdy, pokud způsobují ženě obtíže. Myomy asymptomatické, tedy takové, které obtíže nezpůsobují, pouze preventivně sledujeme.

Farmakologické myomy mají receptory na hormon progesteron. Při použití blokátorů (GnRH-Analoga) dochází k zastavení růstu a zmenšování uzlů. V současné době je k léčbě používán Ulipristalacetát, který patří do skupiny selektivních modulátorů progesteronového receptoru (SPRM). Léčbu podáváme při dobré snášenlivosti 3-6 měsíců. Dochází také k rychlé zástavě menstruačního krvácení, takže se ženy mohou zotavit z anémie a doplnit zásoby železa.

Embolizace: cílené ucpání přívodné arterie pod CT kontrolou. Následkem je odumření tkáně myomu a jeho nahrazení jizvou.

Operační: podle velikosti a polohy myomů používáme endoskopii (skrze dutinu dělohy hysteroskopii, nebo skrze dutinu břišní laparoskopii). Při velkém nálezu někdy musíme použít klasickou metodu s otevřením dutiny břišní. Pokud je žena ve fertilním věku a nevylučuje do budoucna graviditu, snažíme se odstranit jen myomatózní uzly a okolní tkáň chirurgicky sešít tak, aby mohla do budoucna posloužit v graviditě. Pokud již žena není ve fertilním věku, je možné zvážit odstranění celé dělohy.