Těhotenství

Do 34. týdne těhotenství kontroly probíhají v intervalu 4–6 týdnů, od 34. týdne těhotenství do termínu porodu jedenkrát za 1–2 týdny a v posledním měsíci každý týden. Těhotná může být předána do ambulantní péče zdravotnického zařízení, které povede porod, po vzájemné dohodě, nejpozději však v termínu porodu.

Při každé kontrole se provádí vážení, analýza moči, změření krevního tlaku a často i stanovení hladiny hemoglobinu.

Vyšetření v těhotenství do 14. týdne:

 • Stanovení krevní skupiny a Rh faktoru
 • Screening na přítomnost nepravidelných antierytrocytárních protilátek
 • Stanovení hematokritu, hladiny hemoglobinu, počtu erytrocytů, leukocytů a trombocytů
 • Sérologické vyšetření HIV, HBsAg a protilátek proti syfilis
 • Glykemie nalačno

V průběhu těhotenství se standardně provádějí 3 ultrazvuková vyšetření: ultrazvukové vyšetření v 11.-14.týdnu, v 18.–23. týdnu a v 30.–32. týdnu. Takzvaný prvotrimestrální screening zahrnuje odběr mateřské krve a vyšetření plodu. Vyšetření se provádí mezi 11. a 14. týdnem gravidity.

Při každé kontrole se provádí vážení, analýza moči, změření krevního tlaku a často i stanovení hladiny hemoglobinu.

Laboratorní vyšetření do 14. týdne:

 • Stanovení krevní skupiny a Rh faktoru
 • Screening na přítomnost nepravidelných antierytrocytárních protilátek
 • Stanovení hematokritu, hladiny hemoglobinu, počtu erytrocytů, leukocytů a trombocytů
 • Sérologické vyšetření HIV, HBsAg a protilátek proti syfilis
 • Glykemie nalačno

V průběhu těhotenství se standardně provádějí 3 ultrazvuková vyšetření: ultrazvukové vyšetření v 11.-14.týdnu, v 18.–23. týdnu a v 30.–32. týdnu. Takzvaný prvotrimestrální screening zahrnuje odběr mateřské krve a vyšetření plodu. Vyšetření se provádí mezi 11. a 14. týdnem gravidity.

V krvi matky stanovíme hodnotu volného ß-HCG a proteinu PAPP-A a ultrazvukem změříme takzvané nuchální projasnění (NT – nuchal translucence). Tyto tři hodnoty – velikost NT, hladina ß-HCG a PAPP-A slouží ke kalkulaci rizika postižení plodu pomocí certifikovaného počítačového programu. Pokud je riziko zvýšené, jsou indikována další vyšetření.

Výsledkem vyšetření není konečný průkaz poruchy, umíme jen stanovit odhad rizika. Například: riziko 1:500 znamená, že z 500 žen se stejnými hodnotami měřených parametrů se dá očekávat vznik jedné poruchy. Čím vyšší je číslo, tím větší je pravděpodobnost narození zdravého dítěte.

Existuje také možnost postoupit takzvaný NIPT (ne-invasivní prenatální test), při kterém je z krve odebrané matce možné zachytit buňky patřící plodu a provést jejich detailní analýzu. Test je velmi citlivý na výskyt trisomie 21, 18, 13 a poruchy pohlavních chromozomů. Je možné ho provést od 11. gestačního týdne.

V krvi matky stanovíme hodnotu volného ß-HCG a proteinu PAPP-A a ultrazvukem změříme takzvané nuchální projasnění (NT – nuchal translucence). Tyto tři hodnoty – velikost NT, hladina ß-HCG a PAPP-A slouží ke kalkulaci rizika postižení plodu pomocí certifikovaného počítačového programu. Pokud je riziko zvýšené, jsou indikována další vyšetření.

Výsledkem vyšetření není konečný průkaz poruchy, umíme jen stanovit odhad rizika. Například: riziko 1:500 znamená, že z 500 žen se stejnými hodnotami měřených parametrů se dá očekávat vznik jedné poruchy. Čím vyšší je číslo, tím větší je pravděpodobnost narození zdravého dítěte.

Existuje také možnost postoupit takzvaný NIPT (ne-invasivní prenatální test), při kterém je z krve odebrané matce možné zachytit buňky patřící plodu a provést jejich detailní analýzu. Test je velmi citlivý na výskyt trisomie 21, 18, 13 a poruchy pohlavních chromozomů. Je možné ho provést od 11. gestačního týdne.

Podrobné hodnocení morfologie plodu se provádí ve 18.-23. týdnu těhotenství. Ultrazvukové vyšetření ve 30.-32. týdnů těhotenství slouží k hodnocení růstu plodu.

Vyšetření v 2. trimestru:

 • Orální glukózový toleranční test ve 24.–28. týdnu
 • Antepartální profylaxe RhD aloimunizace u RhD negativních žen od 28. týdne

Laboratorní vyšetření ve 28.–34. týdnu:

 • Stanovení hematokritu, hladiny hemoglobinu, počtu erytrocytů, leukocytů a trombocytů
 • Opakované klinické a sérologické vyšetření na syfilis

Podrobné hodnocení morfologie plodu se provádí ve 18.-23. týdnu těhotenství. Ultrazvukové vyšetření ve 30.-32. týdnů těhotenství slouží k hodnocení růstu plodu.

Vyšetření v 2. trimestru:

 • Orální glukózový toleranční test ve 24.–28. týdnu
 • Antepartální profylaxe RhD aloimunizace u RhD negativních žen od 28. týdne

Laboratorní vyšetření ve 28.–34. týdnu:

 • Stanovení hematokritu, hladiny hemoglobinu, počtu erytrocytů, leukocytů a trombocytů
 • Opakované klinické a sérologické vyšetření na syfilis

Ve 36. týdnu gravidity provádíme kultivační vyšetření prostředí pochvy k vyloučení přítomností B-Streptokoka. V případě výskytu této bakterie v pochvě dostanou budoucí maminky na začátku porodu jednu dávku antibiotik, které ochrání novorozené dítě před možným rozvojem streptokokové infekce.

Péče v těhotenství sleduje podrobně vývoj plodu a těhotenské změny matky. Cílem je zajistit klidný průběh těhotenství, včas zjistit možná rizika a předejít komplikacím. Součástí naší filosofie je příprava na porod, s konkrétním rozborem první i druhé doby tak, aby se narodilo zdravé dítě a žena nebyla průběhem porodu poškozena.

Běžná kontrola v těhotenství obsahuje:

 • Změření krevního tlaku
 • Analýzu moči
 • Zvážení
 • Odběr krve
 • Vyšetření břicha pohmatem
 • Poslech srdeční aktivity dítěte od 25. gestačního týdne
 • Glukozový zátěžový test ve 24+0 a 28+0 gestačního stáří k vyloučení těhotenské cukrovky
 • Pravidelné vyšetření ultrazvukem

Těhotné ženě může být nabídnut ultrazvukový screening růstové restrikce plodu v 36.–37. týdnu, který však zatím není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Běžná kontrola v těhotenství obsahuje:

 • Změření krevního tlaku
 • Analýzu moči
 • Zvážení
 • Odběr krve
 • Vyšetření břicha pohmatem
 • Poslech srdeční aktivity dítěte od 25. gestačního týdne
 • Glukozový zátěžový test ve 24+0 a 28+0 gestačního stáří k vyloučení těhotenské cukrovky
 • Pravidelné vyšetření ultrazvukem

Těhotné ženě může být nabídnut ultrazvukový screening růstové restrikce plodu v 36.–37. týdnu, který však zatím není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

3D/4D ultrazvuk v těhotenství

3D/4D ultrazvuk umožňuje zobrazení plodu, které ještě nedávno nebylo vůbec možné. Jedná se ale pouze o doplňkové vyšetření, k diagnostice vývojových vad metod není určená. Nejlepší zobrazení dosahujeme mezi 25. a 30. týdnem těhotenství. Moderní ultrazvuková technika umožňuje zobrazit dítě ještě v děloze. Vidět jsou detaily tváře, těla i končetin. Pro Vás jako pro matku může být video unikátní upomínkou. Video a snímky si můžete odnést domů v elektronické formě.