Fyzioterapie pánevního dna

Poruchy pánevního dna a inkontinence moči (urogynekologie) jsou u žen dosti časté. Bohužel, ženy často nemají ty správné informace o možnostech léčby a dané obtíže řeší jen svépomocí a omezováním aktivit. V současné době je však možné, pomocí mezioborového přístupu, úspěšně zvládnout většinu obtíží. Fyzioterapie je důležitou součástí prevence a léčby všech dysfunkcí pánevního dna.

Jak se projevují poruchy pánevního dna?

 • inkontinence (úniky) moči nebo stolice
 • bolesti v oblasti kostrče, křížové kosti, pánve
 • bolestivá menstruace
 • sexuální dysfunkce, funkční sterilita
 • sestupy orgánů malé pánve
 • pocity povolení a nepevnosti v partiích pánevního dna

Kdo je nejčastěji ohrožen?

 • ženy v těhotenství a po porodu
 • ženy po gynekologických operacích
 • ženy v menopauze
 • osoby s chronickým onemocněním dýchacích cest
 • osoby s nadváhou, fyzicky náročnou prací

Jak se projevují poruchy pánevního dna?

 • inkontinence (úniky) moči nebo stolice
 • bolesti v oblasti kostrče, křížové kosti, pánve
 • bolestivá menstruace
 • sexuální dysfunkce, funkční sterilita
 • sestupy orgánů malé pánve
 • pocity povolení a nepevnosti v partiích pánevního dna

>Kdo je nejčastěji ohrožen?

 • ženy v těhotenství a po porodu
 • ženy po gynekologických operacích
 • ženy v menopauze
 • osoby s chronickým onemocněním dýchacích cest
 • osoby s nadváhou, fyzicky náročnou prací

Jak probíhá terapie?

Velmi časté je, že pacientka neví jak svaly aktivovat a případně, zda postupuje správně. Spolu se svaly pánevního dna zapíná např. břicho nebo hýždě.

Nejprve svaly cíleně vyšetříme, zjistíme jejich schopnost aktivace, výdrže a relaxace. Na základě toho zaměříme fyzioterapii a naučíme se svaly správně používat. K nácviku nám mohou pomoci i trenažery se zpětnou vazbou a při úplném výpadku svalů pánevního dna lze použít elektrostimulaci. Až se naučíme svaly zapojovat izolovaně, začneme je zapojovat i v kontextu celého pohybového aparátu a do běžných denních aktivit. Zde je často vhodné upravit některé svalové dysbalance a pohybové stereotypy.

Konzervativní léčba (rehabilitace, cvičení, pomůcky) má své hranice. Rozhodně bychom s ní téměř vždy měli začínat a také končit, a to i v případě, pokud jsou obtíže tak veliké, že je nutná operace. Před zákrokem je cvičení vhodné z důvodu co nejlepší kondice svalů a následného dlouhodobého efektu. Po zákroku je důležité udržovat svaly ve formě. V neposlední řadě je dobré vědět, které aktivity by mohli vést k přetěžování vaziva, naučit se úkony provádět se správným dýcháním a v kontextu celého těla.

Velmi časté je, že pacientka neví jak svaly aktivovat a případně, zda postupuje správně. Spolu se svaly pánevního dna zapíná např. břicho nebo hýždě.

Nejprve svaly cíleně vyšetříme, zjistíme jejich schopnost aktivace, výdrže a relaxace. Na základě toho zaměříme fyzioterapii a naučíme se svaly správně používat. K nácviku nám mohou pomoci i trenažery se zpětnou vazbou a při úplném výpadku svalů pánevního dna lze použít elektrostimulaci. Až se naučíme svaly zapojovat izolovaně, začneme je zapojovat i v kontextu celého pohybového aparátu a do běžných denních aktivit. Zde je často vhodné upravit některé svalové dysbalance a pohybové stereotypy.

Konzervativní léčba (rehabilitace, cvičení, pomůcky) má své hranice. Rozhodně bychom s ní téměř vždy měli začínat a také končit, a to i v případě, pokud jsou obtíže tak veliké, že je nutná operace. Před zákrokem je cvičení vhodné z důvodu co nejlepší kondice svalů a následného dlouhodobého efektu. Po zákroku je důležité udržovat svaly ve formě. V neposlední řadě je dobré vědět, které aktivity by mohli vést k přetěžování vaziva, naučit se úkony provádět se správným dýcháním a v kontextu celého těla.