Biocon 2000 – křeslo pro stimulace svalů pánevního dna

Elektromagnetická stimulace je vysoce účinnou metodou pro vyvolání stahu kosterního svalu. Elektromagnetické pole proniká do hloubky těla a umožňuje aktivovat i ty svalové skupiny, které jsou jinak obtížně přístupné, například v oblasti pánevního dna. Ke stimulaci dochází bez přímého kontaktu, i skrze oblečení. K aktivaci svalu dochází i tehdy, když jej pacientka není schopná svou vůlí ovládat nebo jej neumí lokalizovat.

Biocon nám pomáhá uvědomit si svaly pánevního dna, posílit je a zároveň naučit se dát jim čas na odpočinek a relaxaci.  Stimulační křeslo je důležitou, i když ne jedinou součástí fyzioterapie pánevního dna a pomáhá zvýšit účinnost léčby.

Terapii s křeslem v naší ambulanci vždy předchází vyšetření fyzioterapeutkou, která stanoví, zda je křeslo vhodnou pomůckou, v jakém režimu a intenzitě. Pro léčbu je pak vhodné přijít nejlépe 2x týdně, nejméně ale 1x týdně. Častější ošetření není vhodné, protože po intenzívním tréninku je vždy nutné poskytnou svalům čas na regeneraci. Naopak delší intervaly jsou možné až později v rámci udržovací terapie.

Délka jedné terapie je 20 minut, první sezení navazuje na vyšetření fyzioterapeutkou v délce 25 minut.

Hlavní indikace

k zevní elektromagnetické stimulaci:

  • Inkontinence moči
  • Rekondice po porodu
  • Bolesti pánevního dna
  • Sestup pánevních orgánů
  • Inkontinence stolice
  • Sexuální dysfunkce

Jsou všechna křesla stejná?

Různí výrobci rádi zdůrazňují některé odlišnosti, ale obecně jsou křesla k zevní elektromagnetické stimulaci podobná (Biocon, Emsella, Fotona a některá další.)

Biocon se snaží modulovat stimulační impuls tak, aby po aktivaci docházelo k uvolnění a byla vyvážená stimulační a relaxační fáze. Proto jsme si ho také vybrali.

 

Kontraindikace léčby:

  • Kardiostimulátor
  • Piercing intimních partií
  • Těhotenství
  • Feromagnetické kloubní náhrady (implantované před rokem 2000)

Velmi časté je, že pacientka neví jak svaly aktivovat a případně, zda postupuje správně. Spolu se svaly pánevního dna zapíná např. břicho nebo hýždě.

Nejprve svaly cíleně vyšetříme, zjistíme jejich schopnost aktivace, výdrže a relaxace. Na základě toho zaměříme fyzioterapii a naučíme se svaly správně používat. K nácviku nám mohou pomoci i trenažery se zpětnou vazbou a při úplném výpadku svalů pánevního dna lze použít elektrostimulaci. Až se naučíme svaly zapojovat izolovaně, začneme je zapojovat i v kontextu celého pohybového aparátu a do běžných denních aktivit. Zde je často vhodné upravit některé svalové dysbalance a pohybové stereotypy.

Konzervativní léčba (rehabilitace, cvičení, pomůcky) má své hranice. Rozhodně bychom s ní téměř vždy měli začínat a také končit, a to i v případě, pokud jsou obtíže tak veliké, že je nutná operace. Před zákrokem je cvičení vhodné z důvodu co nejlepší kondice svalů a následného dlouhodobého efektu. Po zákroku je důležité udržovat svaly ve formě. V neposlední řadě je dobré vědět, které aktivity by mohli vést k přetěžování vaziva, naučit se úkony provádět se správným dýcháním a v kontextu celého těla.

Objednejte se

Bc. Jitka Horáková

+420 608 660 870

Pokud se Vám nedaří dovolat, zanechte nám kontakt níže skrze kontaktní formulář a ozveme se Vám zpátky.

Jméno a příjmení*

Tel. kontakt*

Souhlasím s podmínkami GDPR.*