Urogynekologie

Je obor, který spojuje znalosti a dovednosti gynekologů, urologů a chirurgů nezbytné k diagnostice a léčbě poruch pánevního dna u žen. Věnuje se zejména těmto častým problémům:

  • únik moči neboli inkontinence
  • sestup pánevních orgánů (pochvy, dělohy, močového měchýře, střeva)
  • oprava poranění vzniklých v průběhu porodu
  • opakované infekce močových cest

Inkontinence moči je příznakem, který postihuje až 30% žen, bez ohledu na věk a bohužel snižuje kvalitu života ve všech oblastech, od fyzické, psychické až po problémy v partnerském životě a narušení sociálních vazeb v pracovním zařazení. Navíc má tato porucha tendenci k postupnému zhoršování. Inkontinence je často spojena s jinou poruchou pánevního dna, a je proto je nezbytné posuzovat celou oblast komplexně.

Je obor, který spojuje znalosti a dovednosti gynekologů, urologů a chirurgů nezbytné k diagnostice a léčbě poruch pánevního dna u žen. Věnuje se zejména těmto častým problémům:

  • únik moči neboli inkontinence
  • sestup pánevních orgánů (pochvy, dělohy, močového měchýře, střeva)
  • oprava poranění vzniklých v průběhu porodu
  • opakované infekce močových cest

Inkontinence moči je příznakem, který postihuje až 30% žen, bez ohledu na věk a bohužel snižuje kvalitu života ve všech oblastech, od fyzické, psychické až po problémy v partnerském životě a narušení sociálních vazeb v pracovním zařazení. Navíc má tato porucha tendenci k postupnému zhoršování. Inkontinence je často spojena s jinou poruchou pánevního dna, a je proto je nezbytné posuzovat celou oblast komplexně.

G-Innova se věnuje urogynekologii a specializované fyzioterapii v plné šíři, pro přesnější informace navštivte specializovanou doménu www.urogynekologie-otcenasek.cz

Dlouhodobé přetížení svalů a vaziva pánevního dna může vést k sestupu pochvy a dělohy. Změnou pohybových návyků, cílenou rehabilitací a v některých případech i nutnou operační léčbou se podaří obtíže zpravidla odstranit.

Porod přirozenou cestou zanechá někdy nepříjemné následky ve formě jizev a uvolněné tkáně. Pokud přirozené hojení nestačilo, je možné většinu poranění opravit chirurgicky. Výsledky terapie jsou výrazně větší, pokud případná operační léčba probíhá v součinnosti se speciální fyzioterapií. Otázka zapojení svalů a zatěžování pánevního dna je potřeba téma pro dlouhodobý pocit zdraví pro každou ženu.

Opakování močový infekcí je nejčastěji následkem nesystémového přístupu – léčení bývá krátkodobé, bez řádného vyšetření moči, nebývá kladen důraz na prevenci a posilování vlastní imunity.  Při respektování vyzkoušených zásad je úspěšnost léčby vysoká.

Dlouhodobé přetížení svalů a vaziva pánevního dna může vést k sestupu pochvy a dělohy. Změnou pohybových návyků, cílenou rehabilitací a v některých případech i nutnou operační léčbou se podaří obtíže zpravidla odstranit. Porod přirozenou cestou zanechá někdy nepříjemné následky ve formě jizev a uvolněné tkáně. Pokud přirozené hojení nestačilo, je možné většinu poranění opravit chirurgicky. Výsledky terapie jsou výrazně větší, pokud případná operační léčba probíhá v součinnosti se speciální fyzioterapií. Otázka zapojení svalů a zatěžování pánevního dna je potřeba téma pro dlouhodobý pocit zdraví pro každou ženu. Opakování močový infekcí je nejčastěji následkem nesystémového přístupu – léčení bývá krátkodobé, bez řádného vyšetření moči, nebývá kladen důraz na prevenci a posilování vlastní imunity.  Při respektování vyzkoušených zásad je úspěšnost léčby vysoká.