Předporodní kurz

Naším cílem není předávat základní informace, které může každá budoucí maminka získat od kamarádek, na internetu nebo při běžných skupinových kurzech v porodnicích. My se snažíme vysvětlit, co přesně ženu čeká v pozdní fázi těhotenství, v první době porodní a zvláště ve druhé době porodní, tedy při vlastním příchodu miminka na svět.

Věříme, že pochopení důležitých momentů a přiměřený nácvik může výrazně zklidnit budoucí průběh porodu a pomoci jeho co nejpřirozenějšímu průběhu. Důraz klademe zejména na prevenci poranění pánevního dna.

Kurz je výsledkem spolupráce porodníka, urogynekologa, porodní asistentky a fyzioterapeutky (Fyzioterapie v těhotenství). Je možné ho absolvovat zcela individuálně, nebo v malé skupince max. 5 rodiček.

Naším cílem není předávat základní informace, které může každá budoucí maminka získat od kamarádek, na internetu nebo při běžných skupinových kurzech v porodnicích. My se snažíme vysvětlit, co přesně ženu čeká v pozdní fázi těhotenství, v první době porodní a zvláště ve druhé době porodní, tedy při vlastním příchodu miminka na svět.

Věříme, že pochopení důležitých momentů a přiměřený nácvik může výrazně zklidnit budoucí průběh porodu a pomoci jeho co nejpřirozenějšímu průběhu. Důraz klademe zejména na prevenci poranění pánevního dna.

Kurz je výsledkem spolupráce porodníka, urogynekologa, porodní asistentky a fyzioterapeutky (Fyzioterapie v těhotenství). Je možné ho absolvovat zcela individuálně, nebo v malé skupince max. 5 rodiček.